KINESFAARI_juliste_korjattu

KINESFÄÄRI -näyttely on syntynyt valokuvaaja Ikaros Ainasojan ja tanssikoulu Tanssitiimin taiteidenvälisen yhteistyön tuloksena. Tunnistettavissa turkulaisissa maisemissa kuvatut tanssiaiheiset taidevalokuvat ovat syntyneet halusta julistaa, että taide kuuluu kaikille. KINESFÄÄRIN valokuvissa taidetanssia on tuotu ulos julkiseen tilaan – tanssitaiteen näkökulmasta epätavanomaiseen mediumiin, pois eksklusiivisilta esitysareenoilta. Yksilölliset tanssivat kehot yhdistyvät kontrastoiviin tai kehon muotoja toisin toistaviin miljöön muotoihin rytmikkäinä ja dialogisina kokonaisuuksina.

Kinesfäärillä tarkoitetaan tanssijan kehoa ympäröivää moniulotteista tilaa, johon tanssija yltää paikaltaan poistumatta. Tanssijan liikkuessa yleisessä tilassa ja erilaisissa sfääreissä (alue, piiri, ympäristö) ja atmosfääreissä (ilmapiiri, tunnelma, miljöö), tämä henkilökohtainen alue liikkuu ja muuttuu tanssijan mukana. KINESFÄÄRI -nimi ilmentää myös itseironiaa, olemmehan tuoneet tanssijat taiteen sfääreistä valkoisissa tutuissaan Luolavuoren vanhalle kaatopaikalle.

Klassinen tanssitaide on perinteisesti ehdottanut välineellistä kehosuhdetta ja koulinut tanssivista kehoista tasalaatuisia ja paljaita. Tanssikoulu Tanssitiimin toiminta-ajatus on toisenlainen – tanssi on väline tanssijoille ja tanssiville kehoille eikä toisinpäin. KINESFÄÄRIn kuvat ilmentävät irtautumista tästä klassiselle tanssitaiteelle ominaisesta väljähtäneestä ajattelun traditiosta: kuvien tanssivat kehot ja miljööt eivät ole vain kanvaksia itseisarvoiselle taiteelle, vaan kertovat myös omaa täyteläistä historiaansa. Valokuvamalleina toimivat tavalliset tanssinharrastajat, jotka epätäydellisyydessään ovat kaikin puolin kokonaisia ja täydellisiä.