[In English below!]

Sunnuntain vegaanibrunssilla saatiin kerättyä noin 632 € Ukrainan anarkisteille
Viime sunnuntain Solidaarisuusbrunssi, joka oli kohdistettu  Ukrainassa toimivalle organisaatiolle, Operation Solidaritylle, todettiin onnistuneeksi. Brunssilla pyrittiin jakamaan tietoa Operation Solidarity -järjestön toiminnasta.
Operation Solidarity on kertonut, että he tarvitsevat taloudellista tukea kiireellisesti. Olemme iloisia voidessamme osallistua edes tällä vaatimattomalla määrällä.
Monet ihmiset tulivat nauttimaan vegaanisesta brunssista. Työ keittiössä sujui hyvin. Haluamme kiittää kaikkia, jotka tekivät tämän mahdolliseksi. Heitä, jotka auttoivat jakamaan mainosta etukäteen, kokkeja, jotka tekivät ison työn keittiössä, sekä monia vapaaehtoisia, jotka tulivat tiskaamaan ja tarjoamaan ruokaa. Ennen kaikkia haluamme kiittää Operation Solidarityä siitä äärimmäisen raskaasta ja tärkeästä työstä, mitä he tekevät Ukrainassa tällä hetkellä. 
Osuuskunta Turun Kirjakahvila on 40 vuotta vanha kahvila ja kirjakauppa ja sen juuret löytyvät ajalta, jolloin ihmiset jättivät stalinismin ja alkoivat toimimaan vapaammin, puoluepolitiikan ulkopuolella. Tilana Kirjakahvila on siis täydellinen tällaisen tapahtuman järjestämiselle, koska se on pitänyt anti-autoritäärisia ideoita ja käytäntöjä elossa vuosikymmeniä.
Kehotamme kaikkia tutustumaan Operation Solidarity -järjestöön ja heidän työhönsä, järjestämään jotain itse ja harjoittamaan keskinäistä avunantoa. Venäjä on hyökkääjänä syyllistynyt kauheisiin sota-rikoksiin, joita olemme nähneet sunnuntai-uutisista. Voimme vain järjestäytyä voimakkaammin vastustaaksemme tätä väkivaltaa. 
Lähetämme tämän pienen panoksen ystäville Operation Solidarityssä ja samalla lämpimän halauksen ja voimaa. Tietoa heidän tärkeästä työstään, ideoistaan ja lahjoituksestaan saa mielellään jakaa!
https://operation-solidarity.org/
Kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä!

//

UPDATE: 632 € gathered on Sunday vegan brunch for Ukrainian anarchists
The solidarity brunch for the organization Operation Solidarity in Ukraine on Sunday turned out successful. The brunch aimed at sharing info about the organization Operation Solidarity, that is working right now in Ukraine. 
Operation Solidarity shared that they need financial support urgently. We are happy to even contribute this small amount. 
Many people came to enjoy the vegan brunch. The work in the kitchen worked out well. We would like to thank all that made it possible. Those helping to share information beforehand, the chefs that made a big job in the kitchen, as well as the multiple volunteers coming to do dishes and serve the food. Above all we would like to thank Operation Solidarity for the immensely hard and important work that they are doing right now in Ukraine. 
The book cafe Kirjakahvila as a space is 40 years old and has its roots in a time when people left stalinism and start organizing outside party-politics in a more libertarian way. It is as a space perfect for organizing such an event, as it has also kept anti-authoritarian ideas and practices alive for decades. 
We encourage all to get familiar with Operation Solidarity and their work, organize something yourself and practice mutual aid. With Russia as an aggressor guilty of horrific war crimes we have seen from Sunday news, we can only stronger organize to oppose its violence. 
We send this small contribution to the friends in Operation Solidarity and send them a warm hug and strength. Please share the information about their important work, their ideas and donate! 
https://operation-solidarity.org/
Thank you all for good co-operation!

Tukibrunssi sunnuntaina 27.3.2022 Turun Kirjakahvilassa
Tukea anti-autoritääreille, anarkisteille ja anti-fasisteille Ukrainassa!
Klo: 11-15Hinta: tukihinta 20 eMenu: salaatti, hummus, majoneesi, papusalaatti, vegaanin scrambled eggs, focaccia, suklaakakku
KUVA ESIM:         https://operation-solidarity.org/wp-content/uploads/2022/03/Wallpaper-3-1024×724.jpg

Venäjän Ukrainaa vastaan käynnistämässä sodassa, Ukrainan alueita puolustaa valtion armeijan lisäksi, myös siviiliyhteiskunta, jonka joukoissa on anti-autoritäärejä, antifasisteja ja anarkisteja. Brunssista saadut tuotot suunnataan Operation Solidarity -nimiselle järjestölle, joka toimii siviilipuolustusjoukkojen ja siviiliyhteiskunnan tukemiseksi. Espanjan El Pais on kirjoittanut järjestöstä täällä: https://elpais.com/videos/2022-03-16/anarquistas-ucranios-toman-las-armas-contra-la-invasion-rusa.html  .
Näin järjestö itse kuvaa itseään ja toimintaan:
”Operation Solidarity on sodan aikana järjestäytynyt anti-autoritaarinen vapaaehtoisverkosto, joka tukee kaikkia yhteiskunnan edistyksellisiä tahoja Ukrainan vastaisten hyökkäysten torjunnassa. 
Keräämme apua ja varoja alueelliseen puolustukseen osallistuville taistelijoille ja heidän perheilleen, sekä autamme pakolaisia ja tuemme edistyksellisiä ruohonjuuritason aloitteita, jotka yhdistävät ihmisiä yhteisen uhan edessä. Kerätyillä varoilla ostamme ja toimitamme Ukrainaan kaikkein tarpeellisimmat humanitaariset-, sotilas-, sekä lääkintätarvikkeet. 
Miten auttaa meitä? Voit siirtää varoja jollekin tileistämme. Rakennamme myös logistiikkaverkostoa Länsi-Euroopasta Ukrainaan, joten tarvitsemme yhteyksiä ihmisiin, jotka voisivat harjoittaa kuljetuksia Ukrainassa sekä Kiovan ja Kiovan alueella.”
https://operation-solidarity.org/about/

Lisää:     War and Anarchists: Anti-Authoritarian Perspectives in Ukraine https://de.crimethinc.com/2022/02/15/war-and-anarchists-anti-authoritarian-perspectives-in-ukraine
Against Annexations and Imperial AggressionA Statement from Russian Anarchists against Russian Aggression in Ukraine https://de.crimethinc.com/2022/02/22/against-annexations-and-imperial-aggression-a-statement-from-russian-anarchists-against-russian-aggression-in-ukraine
Ukraine: Between Two Fires. Anarchists in the Region on the Looming Threat of War https://de.crimethinc.com/2022/02/03/ukraine-between-two-fires-anarchists-in-the-region-on-the-looming-threat-of-war

Open Graph Protocol (Facebook)