Aika & jälki on Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa ensimmäistä vuotta valokuvausta opiskelevan Aleks Talven ensimmäinen yksityisnäyttely. Vuosina 2009-2012 syntyneet, nyt näyttelyksi kootut työt, käsittelevät omalla lyyrisellä kuvakielellään ihmisen ja luonnon suhdetta, aikaa ja unohdusta. Tavoitteena on ollut luoda kuvia, joissa maisemat ovat paitsi aikaan ja paikkaan sidottuja todellisia näkymiä, myös jonkinlaisia ajattomia unikuvia ja muistoja. Ajan kerrostumaa töihin tuovat etenkin erikoiset kuvauspaikat spitaali-, ja mielisairaalastaan tunnetusta Seilin saaresta kuin kotimuseoksi jääneeseen autiotaloon erään metsän reunalla. Kuvien tekemistä on innoittanut mahdollisuus vuoropuheluun paikkojen menneisyyden ja nykyhetken välillä. Ajan lisäksi toinen kantava teema näyttelyssä on ihmisen ja luonnon suhde: toisaalta ihmisen leikittelevä tapa olla osa ympäristöään, toisaalta sille vahvan kontrastin luovat, ihmisen luontoon jättämät tuhoisat jäljet. Kuvat pyrkivät herättämään katsojassa kysymyksen ihmisen toiminnan rajoista. Miten esimerkiksi metsä voi toiselle olla pyhä kappeli, kun se samalla toiselle merkitsee lähinnä kaatopaikkaa? Miltä tasapainottelu näiden kokemusten välillä näyttää? Maalaustaiteen puolelta saadut vaikutteet näkyvät kuvien asetelmallisuudessa ja sävymaailmojen herkkyydessä. Kameralla tallennetut hetkelliset näkymät ovat jalostuneet ajattomiksi tiloiksi monivaiheisessa työprosessissa, jossa jälkikäsittelyn merkitys on usein lähes tasavertaisessa suhteessa itse kuvaustilanteen kanssa.

Lisätiedot ja teosmyynti:

talvealeks at gmail.com
alekstalve.net / atalve.blogspot.com