Artikkeli Turun Sanomat,  25.10.2005, Päivi Ojanperä

Nauvon residenssi toimii ideoinnin tyyssijana

Taiteen tutkijan ja tekijän vuoropuhelu avaa valokuvia uusista kulmista

PÄIVI OJANPERÄ

Nainen katsoo kameraan, pitää sylissään toista naista kuin kuolevaa. Kameraan katsova nainen alkaa puhua hitaita harkittuja lauseita. Molemmilla on valkoiset t-paidat.

Lyhyt videopätkä ei avaudu heti. Merkitystä ei tyrkytetä tarjottimella, mutta videon tunnelma on ilman muuta ahdistava. Kahden ihmisen suhde on tiivis ja vaikea. Ehkä. Onko?

– Lähdin kuvittamaan väkivaltaista tilannetta. Tässä on kaksi henkilöä, jotka ovat yksi ja sama, vaikka heidän pitäisi olla kaksi erillistä, kertoo valokuvataiteilija Marjukka Nissi.

TS/Marjukka Nissi
Marjukka Nissi käsittelee töissään usein väkivaltaa, joka voi tulla esiin useissa eri muodoissa. Sama-niminen kuva on videolta, joka käsittelee yhteisyyden ja erillisyyden ongelmia.

TS/Marttiina Sairanen
Valokuvataiteilija Marjukka Nissi (vas.) ja tutkija Katve-Kaisa Kontturi pohtivat kuvien merkityksiä Nauvon saaristomaisemissa. Residenssin tarkoituksena on käyttää aika ideointiin ja ajatusten vaihtoon.

Henkilöt, kaksi naista, ovat liian lähekkäin. Samanväriset t-paidat korostavat Nissin mukaan yhteisyyttä.

– Mutta heidän pitäisi olla subjekteja, Nissi sanoo.

Väkivalta ei lävähdä silmille Nissin videosta. Taidehistorian tutkija Katve-Kaisa Kontturi toteaa, että väkivaltaa voi taiteessa olla myös siellä, missä sitä ei näe. Ilman haavaa ja verta.

Kun Kontturi ja Nissi keskustelivat videosta, taidehistorioitsija halusi tietää, mitä siinä tapahtuu ja miksi.

– Ne ovat tietenkin absurdeja kysymyksiä, koska takana ei ole yhtä ajatusta, vaan video on prosessin tulos, Kontturi sanoo.

Kuolleet taiteilijat eivät puhu

Kontturi ja Nissi ovat asuneet ja työskennelleet Nauvon Lanterna-hotellissa Periodi-nimisen residenssin työparina lokakuun 11. päivästä alkaen. Tutkijan ja taiteilijan yhteistyön tarkoituksena on, että molemmat saavat uusia näkökulmia tekemiseensä.

Tavoitteena ei ole niinkään tehdä tuottavaa työtä, vaan antaa aikaa ja tilaa ajatuksille ja ideoille.

– Kyllä se on ideointia ja suunnittelua tässä vaiheessa, Nissi kertoo.

Naiset tiesivät toisensa jo entuudestaan, mutteivät tunteneet. Alkuajan työpari onkin käyttänyt tutustumiseen.

Kontturi toteaa, että taidehistoriassa tutkitaan paljolti edesmenneitä taiteilijoita, jotka eivät enää puhu kuin korkeintaan arkistoaineiston välityksellä.

Vaikka taidehistoria keskittyy perinteisesti nimenomaan historiaan, Turussa tutkitaan Kontturin mukaan myös nykytaidetta.

– Silti myös nykytaiteen tutkimus on pitkälti ohittanut taiteilijat ja keskittynyt teosten analysointiin, Kontturi kertoo´ja jatkaa:

– Puhutaan siitä, miten taideteoksia luetaan. Joku on kuitenkin tehnyt ne. Taiteilijalla on ollut ideoita, jotka ovat tekemisen prosessissa muuttuneet.

Kontturi valmistelee parhaillaan väitöskirjaansa, jota varten hän on seurannut taiteilija Susana Nevadon työskentelyä kolmen vuoden ajan.

Vaikka Nauvon periodi on pohdiskelua ja kypsyttelyä, jakso tukee tutkimustyötä. Kontturi uskoo, että keskustelut Nissin kanssa saattavat päätyä osaksi väitöskirjaa.

Millaisia sanoja kuva tarvitsee

Nissi arvelee, että tutkijanäkökulma auttaa katsomaan omia teoksia uusin silmin.

Esimerkiksi väkivalta ja homoseksuaalisuus ovat teemoja, jotka toistuvat Nissin töissä.

– Käsittelemäni aiheet ovat sellaisia, jotka ovat itseä koskettavia ja tuntuvat tärkeiltä, Nissi selvittää.

– Minulla on useita ideoita päällekkäin. Teen rinnakkain useita töitä.

Nissi ei pidä kuvien sanallistamista ihan välttämättömänä. Toisten teoksia tulkitsee Nissin mukaan kuitenkin eri tavalla, jos tietää taustoista.

Kontturi toteaa, että sanallistaminen on ihan eri asia kuin visualisointi. Lisäksi tutkija ja taiteilija puhuvat eri kielillä.

– Tutkijan kieli on monesti abstraktia, Kontturi toteaa.

Periodi on Valokuvakeskus Peri ry:n vuonna 2004 aloittama kansainvälinen valokuvataiteen residenssihanke, jonka rahoittajana on Taiteen keskustoimikunta. Keväällä Nauvossa työskentelee kansainvälinen valokuvataiteilija. Syksyllä yhteistyötä saaristomaisemissa tekee tutkija-taiteilija-pari.

Työskentelyjaksot ovat yhden tai kahden kuukauden pituisia. Seuraavaksi Nauvon Lanterna-hotelliin tulee japanilainen valokuvataiteilija Midori Mitamura.

Katve-Kaisa Kontturi ja Marjukka Nissi esittelevät yhteistyötään Valokuvacaféssa Turun Kirjakahvilassa tiistaina 22. marraskuuta kello 18-19.30.