Osuuskunnan sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 
7.12.2022 klo 18.30 Kirjiksen tiloissa. Kokouksessa 
valitaan ensi vuoden hallitus ja esitellään ja vahvistetaan ensi vuoden 
toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kaikki osuuskunnan jäsenet, aktiivit ja muut kirjakahvilalaiset tervetulleita!

Esityslista

§1 Kokouksen avaaminen
§2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§3 Kokouksen esityslistan hyväksyminen
§4 Kokouksen toimihenkilöiden valitseminen
§5 Toimintasuunnitelman esittely kaudelle 1.1.–31.12.2023
§6 Talousarvion esittely kaudelle 1.1.–31.12.2023
§7 Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen
§8 Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä 
muiden hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen kaudelle 
1.1.–31.12.2023
§9 Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitseminen 
kaudelle 1.1.–31.12.2023
§10 Muut esille tulevat asiat
§11 Kokouksen päättäminen

The co-op’s annual autumn assembly will be held on Wednesday 7 Dec 2022 at 
18.30 at Kirjakahvila. The meeting convenes to elect the board 
for next year and approve next year’s action plan and budget. All co-op members and Kirjakahvila volunteers and workers welcome!

Agenda

§1 Opening the meeting
§2 Legitimacy of the meeting and confirmation of quorum
§3 Approving the agenda
§4 Electing meeting officials
§5 Action plan for the period 1.1.–31.12.2023
§6 Budget for the period 1.1.–31.12.2023
§7 Confirming the action plan and budget
§8 Electing the chair and vice chair and secretary of the board and the 
other board members for the period 1.1.–31.12.2023
§9 Electing the auditor and deputy auditor for the period 
1.1.–31.12.2023
§10 Additional issues
§11 Closing the meeting