[In English below]

Solidaarisuutta kurdeille! -mielenosoitus järjestetään Turussa sunnuntaina 24.7.2022. Kirjakahvila on mukana tukemassa mielenosoitusta!

Mielenosoitus kokoontuu Yliopistonkadun kävelykadulla kello 14.30. Marssi lähtee liikkeelle klo 15 ja päättyy Vanhalle Suurtorille, missä kuullaan puheita kello 15.30 alkaen.

Lämpimästi tervetuloa mukaan osoittamaan solidaarisuutta kurdeille ja Turkin demokraattiselle oppositiolle! Omia kylttejä ja banderolleja saa mieluusti tuoda 💛❤️💚

Kurdiliike tarvitsee nyt enemmän kansainvälistä tukea kuin koskaan: samaan aikaan kun Erdoğanin Turkki suunnittelee aloittavansa uuden hyökkäyssodan Pohjois-Syyrian Rojavaan, on kurdien ja turkkilaisten oppositioedustajien turvallisuus uhattuna myös täällä, kun Suomen ja Ruotsin ulkopoliittinen johto allekirjoittivat räikeitä ongelmakohtia sisältävän Madridin paperin.

Madridin paperin perusteella Erdoğan voi vaatia Suomea ja Ruotsia muun muassa luovuttamaan täkäläisiä kurdeja ja Turkin hallituksen vastustajia Turkkiin, puuttumaan Suomessa tapahtuvaan rauhanomaiseen järjestötoimintaan ja luopumaan asevientirajoituksista, jotka Suomi oli asettanut Turkin laittomien sotatoimien vuoksi.

Paperissa Suomi on myös luvannut pidättäytyä tukemasta ISIS:in kukistaneita kurdienemmistöisiä YPG/YPJ-joukkoja sekä Pohjois-Syyrian merkittävintä demokraattista puoluetta PYD:tä, joita Turkki pitää terroristeina. Lisäksi Suomi on sitoutunut tekemään ”terrorismin vastaista yhteistyötä” Turkin viranomaisten kanssa – kirjaus on absurdi, koska Turkki harjoittaa systemaattista valtioterrorismia ja tukee islamistiryhmiä Syyriassa. Erdoğan järjestelmällisesti julistaa vastustajiaan ”terroristeiksi” riistääkseen heidän poliittiset toimintamahdollisuutensa. Parhaillaan Turkin vankiloissa istuu tuhansia kurdimyönteisen vasemmistopuolue HDP:n edustajia tekaistujen terrorismisyytösten nojalla. Paperin allekirjoittaminen vahvistaa Erdoğania ja hänen AKP-puoluetta Turkin presidentti- ja parlamenttivaalien alla, jotka käydään kesäkuussa 2023. Madridin häpeäpaperilla pedataan jatkoa Erdoğanin tyrannialle.

✌️ EI ASEVIENTIKIELLON KUMOAMISELLE!

Turkki on kohdistanut iskuja kurdisiviilejä vastaan sekä Syyriassa, Irakissa että omien rajojensa sisäpuolella. Turkki on jatkanut kiellettyjen kemiallisten aseiden käyttöä, viimeksi tänä vuonna Irakin Kurdistanissa. Nämä kaikki luokitellaan sotarikoksiksi. Useiden muiden valtioiden tavoin Suomi asetti Turkille viimein vuonna 2019 asevientikiellon, kun Turkki hyökkäysoperaatiossaan miehitti ensin vuonna 2018 Afrinin, kurdivaltaisen maakunnan Pohjois-Syyriassa, ja hyökkäsi 2019 Serê Kaniyên kaupunkiin. Nyt Turkki uhkailee Koillis-Syyrian Rojavaa samanlaisella miehityksellä. Turkin pommitukset siviilikohteisiin ovat jatkuneet tähän päivään saakka. Perusteet asevientikielloille eivät ole lakanneet, päinvastoin, niitä on entistäkin enemmän. Suomi ei saa kumota asevientikieltoa!

✌️EI HYÖKKÄYSTÄ ROJAVAAN!

Koillis-Syyrian Rojavaksi kutsutulla itsehallintoalueella kurdit ovat yhdessä alueen muiden etnisten ryhmien kanssa rakentaneet ainutlaatuista ruohonjuuritason demokratiaa Syyrian sisällissodan keskellä. Pohjois- ja Itä-Syyrian autonominen hallinto, AANES, pohjautuu Turkissa eristysvankina istuvan kurdifilosofi Abdullah Öcalanin opeille suorasta demokratiasta, naisten oikeuksista ja ekologiasta. Rojavan demokratiaprojekti on ollut paitsi inspiraatio ympäristö-, demokratia- ja feministiliikkeille ympäri maailman, myös merkittävin Isis-terroristijärjestön kukistaja. Tuhansia vaarallisia Isis-vierastaistelijoita on edelleen Rojavassa kurdien ylläpitämillä leireillä, sillä länsimaat eivät ole suostuneet vastaanottamaan kansalaisiaan leireiltä. Erdoğan on vuosia fantasioinut Rojavan miehittämisestä, ja toistanut taas tänä kesänä uhkauksensa hyökkäyksestä ja Rojavan valtaamisesta ”puskurivyöhykkeeksi”. Tällä ”vyöhykkeellä” Erdoğan haluaa ensisijaisesti tuhota Rojavan demokratiaprojektin ja tehdä henkiin jäävien kurdien väestönsiirtoja pois Rojavasta. Nyt Turkki on jo siirtänyt joukkojaan rajalle. Erdoğanin hyökkäys olisi kurdien kansanmurha ja uuden globaalin Isis-uhan alku. Siksi vaadimme: rauha Syyriaan, ei hyökkäystä Rojavaan!

✌️ EI KURDIEN LUOVUTTAMISELLE TURKKIIN!

Turkin ihmisoikeustilanne on jatkanut murenemistaan: Turkin epäinhimilliset vankilat ovat ääriään myöten täynnä toimittajia, opettajia, poliitikkoja, kansalaisaktivisteja ym. Tuomioita langetetaan millä tahansa verukkeella some-postauksista alkaen, eikä puolueettomia oikeudenkäyntejä ole. Vaadimme Suomea turvaamaan kurdien ihmisoikeudet maassamme: ei luovutuksia Turkkiin!

✌️ PKK POIS TERRORISTILISTOILTA!

Turkin pitkäkestoisen kampanjoinnin tuloksena Kurdistanin työväenpuolue PKK on listattu EU:ssa terroristijärjestöksi. Terroristilistaukselle ei kuitenkaan ole mitään perusteita ja PKK pitäisi ehdottomasti poistaa listalta: tämän ovat todenneet Euroopan unionin tuomioistuimen ohella monet muutkin eurooppalaiset oikeusistuimet, viimeisimpänä Belgia. Niin kauan kuin PKK roikkuu turhaan terroristilistoilla, pystyy Turkki hyödyntämään listausta verukkeena kurdisiviilien, kurdiaktivistien ja kurdipoliitikkojen tappamisille, vangitsemisille ja väestönsiiroille. Turkin Madridin paperissa läpi saamat vaatimukset ovat suoraa seurausta PKK:n perusteettoman terroristilistauksen käyttämisestä. Siksi vaadimme: PKK pois terroristilistoilta nyt! Allekirjoita myös kansainvälinen addressi: www.justiceforkurds.info

✌️ EI MITÄÄN MYÖNNYTYKSIÄ DIKTAATTOREILLE!

Erdoğan on tehnyt Turkista diktatuurin, jossa kansalais- ja ihmisoikeuksilla ei ole mitään arvoa. Suomen ei luonnollisestikaan tule tehdä minkäänlaisia kädenojennuksia itsevaltaisen Turkin suuntaan, vaan meidän on seistävä puolustamassa sorretun vähemmistön oikeuksia niin täällä, Ruotsissa, Syyriassa ja Irakissa kuin Turkissakin. Vielä muutama vuosi sitten kurdit olivat EU:n ja Yhdysvaltain tärkein liittolainen Syyriassa, ja oli kurdien ansiota, että Isis, se varsinainen terroristijärjestö jonka toimintaa Turkki on mahdollistamassa, lopulta kukistettiin. Olemme kurdeille velkaa.

❤️SOLIDAARISUUTTA KURDEILLE!❤️

////

SOLIDARITY WITH THE KURDS! – demonstration in Turku on Sunday 24 July 2022. Book Café supports the demonstration!

The demonstration will gather at Yliopistonkatu pedestrian street at 2:30 p.m. The march starts at 3 p.m. and ends at Vanha Suurtori, where speeches will be heard starting at 3:30 p.m.

You are warmly welcome to join us in showing solidarity with the Kurds and the Turkish democratic opposition! You are welcome to bring your own signs and banners 💛❤️💚

The Kurdish movement needs international support now more than ever: at the same time that Erdoğan’s Turkey is planning to start a new war of aggression in Rojava, northern Syria, the safety of Kurdish and Turkish opposition representatives is threatened here as well, when the foreign policy leaders of Finland and Sweden signed the Madrid paper, which contains glaring problems.

Based on the Madrid paper, Erdoğan can demand Finland and Sweden, among other things, to hand over local Kurds and opponents of the Turkish government to Turkey, to restrict peaceful organization activities in Finland and to waive the arms export restrictions that Finland had imposed due to Turkey’s illegal military actions.

Finland has also promised in the agreement to refrain from supporting the Kurdish-majority YPG/YPJ forces that defeated ISIS, as well as the PYD, the most prominent democratic party in northern Syria, which Turkey considers terrorist organization. In addition, Finland is committed to ”anti-terrorist cooperation” with the Turkish authorities – which is absurd, because Turkey practices systematic state terrorism and supports Islamist groups in Syria. Erdoğan systematically declares his opponents ”terrorists” in order to deprive them of freedom for political activity. Thousands of representatives of the pro-Kurdish left party HDP are currently sitting in Turkish prisons on trumped-up charges of terrorism. The signing of the paper will strengthen Erdoğan’s and his AKP party’s position during the Turkish presidential and parliamentary elections, which will be held in June 2023. Madrid’s paper of shame is a continuation of Erdoğan’s tyranny.

✌️ NO TO LIFTING THE ARMS EXPORT BAN!

Turkey has targeted Kurdish civilians both in Syria and Iraq as well as inside its own borders. Turkey has continued to use banned chemical weapons, most recently this year in Iraqi Kurdistan. All of these are classified as war crimes. Like several other countries, Finland finally imposed an arms export ban on Turkey in 2019 when Turkey occupied Afrin, a Kurdish-dominated province in northern Syria, in its offensive operation. Now Turkey threatens Rojava in northeastern Syria with a similar occupation. Turkey’s bombing of civilian targets has continued to this day. The reasons for arms export bans have not ceased, on the contrary, there are even more of them. Finland must not repeal the arms export ban!

✌️NO ATTACK ON ROJAVA!

In the self-governing region of northeastern Syria called Rojava, the Kurds together with other ethnic groups in the region have built a unique grassroots democracy in the middle of the Syrian civil war. The autonomous administration of Northern and Eastern Syria, AANES, is based on the teachings of Kurdish philosopher Abdullah Öcalan, who is in solitary confinement in Turkey, dealing with direct democracy, women’s rights and ecology. Rojava’s democratic project has been not only an inspiration for environmental, democratic and feminist movements around the world, but also the most significant defeater of the ISIS terrorist organization. Thousands of dangerous ISIS foreign fighters are still in Rojava in camps maintained by the Kurds, because Western countries have not agreed to accept their citizens from the camps. For years, Erdoğan has fantasized about occupying Rojava, and this summer repeated his threat of an invasion and taking over Rojava as a ”buffer zone”. In this ”zone”, Erdoğan primarily wants to destroy the democracy project in Rojava and carry out population transfers of the surviving Kurds out of Rojava. Now Turkey has already moved its troops to the border. Erdoğan’s attack would be a genocide of the Kurds and the beginning of a new global ISIS threat. That’s why we demand: peace in Syria, no attack on Rojava!

✌️ NO EXTRADITIONS OF KURDS TO TURKEY! The human rights situation in Turkey has continued to crumble: Turkey’s inhumane prisons are filled to the brim with journalists, teachers, politicians, civil activists, etc. Convictions are passed on any pretext, even social media posts, and there are no impartial trials. We demand Finland to protect the human rights of the Kurds in our country: no extraditions to Turkey!

✌️ PKK OFF THE TERRORIST LIST!

As a result of Turkey’s long-term campaigning, the Kurdistan Workers’ Party PKK has been listed as a terrorist organization by the EU. However, there are no grounds for listing it as a terrorist and the PKK should definitely be removed from the list: this has been stated by the Court of Justice of the European Union and many other European courts, most recently Belgium. As long as the PKK hangs in vain on terrorist lists, Turkey will be able to use the listing as a pretext for killing, imprisoning and transfer populations of Kurdish civilians, Kurdish activists and Kurdish politicians. The demands passed by Turkey in the Madrid paper are a direct result of using the PKK’s baseless terrorist listing. That’s why we demand: PKK off the terrorist lists now! Remember to also sign this international petition: www.justiceforkurds.info

✌️ NO CONCESSIONS TO DICTATORS!

Erdoğan has turned Turkey into a dictatorship where civil and human rights have no value. Naturally, Finland should not extend any kind of hand towards autocratic Turkey, but we must stand up to defend the rights of the oppressed minority here, in Sweden, Syria and Iraq, as well as in Turkey. Until a few years ago, the Kurds were the most important ally of the EU and the US in Syria, and it was thanks to the Kurds that Isis, the actual terrorist organization whose activities Turkey is enabling, was finally defeated. We are in debt to the Kurds.

❤️SOLIDARITY WITH THE KURDS!❤