Miten demokratia voisi olla demokraattisempaa? Millaisia vaihtoehtoja edustukselliselle päätöksentekojärjestelmälle on kuviteltavissa ja luotavissa? Ovatko vastakkainasettelut väistämätön osa politiikkaa? Millaisin keinoin vallitsevaa globaalia epätasa-arvoisuutta vastaan voisi toimia? Kenen oikeastaan pitäisi toimia ja missä?

Näitä kysymyksiä pohditaan Kirjakahvilassa parin viikon välein kokoontuvassa radikaalin politiikan teorian lukupiirissä. Lukemiston saa Kirjiksestä kopiokuluilla. Lisäksi kahvilassa säilytetään kahta lukukappaletta. Lisätietoa lukupiirin vetäjältä Mari Kuukkaselta (etunimi.sukunimi@kirjakahvila.org).

Kokoontumiset torstaisin klo 19:

to 26.01. yhteiskunnalliset liikkeet
to 09.02. poliittinen arviointi ja ideologia
to 23.02. anarkistinen politiikka
to 08.03. intersektionaalisuus ja feministinen politiikka
to 22.03. hegemonia
to 12.04. ylivaltiollinen politiikka
to 26.04. antikapitalistinen kamppailu
to 10.05. vihreä uusjako