Prinsessor och hjältar – diskussion om jämnställd barnuppfostran

För moderna föräldrar är det självklart att flickor och pojkar ska ges samma möjligheter i livet. ändå introduceras barnen redan från början till helt olika världar, med hjälp av könskodade kläder och leksaker. Pojkar uppmuntras att utforska världen, de får ta risker och leka våldsamma lekar. Flickor skyddas och varnas, de får mera närhet och får lära sig empati och hjälpsamhet. Vad innebär detta för barnens utveckling?

Diskussionen inleds av Kristina Henkel från Sverige, jämställdhetsutbildare för daghem och skola. Hon har gett ut två böcker om jämställd barnuppfostran och säger så här: ”Jämställdhet handlar inte om att vi alla ska bli lika eller att flickor inte ska få leka med bilar. Det handar om mångfald, att låta barnen vara på 100 olika sätt istället för bara två, som flicka eller pojke”. Arr. Kvinnosaksförbundet Åbo Unionen r.f.

Prinsessoja ja sankareita – keskustelu tasa-arvoisesta kasvatuksesta. Keskustelua johtaa Kristina Henkel, ruotsalainen tasa-arvokouluttaja. Ruotsinkielinen, kysymyksiä saa esittää myös suomeksi. Järj. Kvinnosaksförbundet Åbo Unionen r.f.