posthumanismi sulka

Liikakansoitus, ehtyvät luonnonvarat, ilmaston lämpeneminen, eläinten kaltoinkohtelu, ratkeamaton riistosuhde alistettujen ja alistajien välillä. Onko läntisen humanismin traditio ollut väärässä ajatellessaan, että ihminen on kaiken mitta – jos nämä ovat ne materiaaliset seuraukset, jotka humanismista on ollut maailmalle?

Voimmeko toimia mahdollisen muutoksen moottoreina lukemalla tekstejä ja kehittelemällä toisenlaisia tapoja ajatella maailmaa, kirjallisuutta, inhimillistä ja ei-inhimillistä? Voiko kirjallisuus pelastaa maailman?

Posthumanismin keskusteluillat ovat avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille. Tarkoituksenamme on keskittyä posthumanismin ja uusmaterialismin erilaisiin teemoihin kullakin tapaamisella ja yhdessä keskustelemalla syventää ymmärrystäme aiheesta. Osalle kerroista osallistujat lukevat etukäteen teemaa käsitteleviä tekstejä ja toisilla kerroilla keskustelua käydään paikan päällä esitetyn alustuksen pohjalta.

Keskusteluiltoihin voi osallistua säännöllisesti, mutta myös yksittäiseen iltaan ovat kaikki tervetulleita. Lukupiiri kokoontuu Kirjakahvilalla joka toinen keskiviikko klo 19.00. Klikkaa facebook-tapahtumaan tästä!

ke 4.2. Johdanto. Mitä on posthumanismi?
Posthumanismisarja avataan johdantopuheenvuorolla, jonka tavoitteena on määritellä posthumanismin ja uusmaterialismin keskeisiä käsitteitä ja pohjustaa myöhempien tapaamiskertojen keskustelua.
Keskustelua alustamassa FT Karoliina Lummaa, toinen Posthumanismin (Eetos ry 2014) toimittajista.
Luettava teksti: Johdanto. Mitä posthumanismi on? Teoksessa Lummaa, Karoliina & Rojola, Lea (toim.): Posthumanismi (Eetos ry 2014)

ke 18.2. Eläinfilosofia.
Tarkkaillaan inhimillisen ja ei-inhimillisen rajoja, etsitään ”eläimen” ja ”eläimellisyyden” roolia. Luettava teksti julkistetaan myöhemmin!

ke 4.3. Le corps urbain / the urban body.
Symbolinen maailma laajenee aineen ja tilan muotoon. Miksi kaupungista voi puhua inhimillisin metaforin? Keskustelua alustamassa FM, arkkitehti Panu Savolainen. Luettava teksti Serenella Iovinon “Bodies of Naples” teoksessa Material Ecocriticism (2014) http://www.academia.edu/4507329/Bodies_of_Naples_Stories_Matter_and_the_Landscapes_of_Porosity

ke 18.3. Posthumanistinen taide.
Miten tulkitaan ei-inhimillistä ja minkälaisia ”tekijyyksiä” on olemassa? Luettava teksti julkistetaan myöhemmin!

ke 1.4. Fossiilinen subjekti: modernin maailman ei-inhimillinen ja irrationaalinen energiaperusta. Luettava teksti julkistetaan myöhemmin!

ke 15.4. Mitä ihmisen jälkeen?
Post-apokalyptisten skenaarioiden anti pre-apokalyptiselle ajalle. Luettava teksti julkistetaan myöhemmin!

ke 29.4. Objektisuuntautunut ontologia.
Keskustelusarjan päätöstapaaminen. Voimmeko kohdata ei-inhimilliset elämät kanssaobjekteina ja -subjekteina?Luettava teksti julkistetaan myöhemmin!

pothumanismi lintu