Kirjakahvilan yritysmuotona on osuuskunta. Olemme voittoa tavoittelematon osuuskunta, joten tarkoituksenamme ei ole tehdä rahaa vaan luoda puitteet ja edellytykset jäsenistön monimuotoiselle kulttuuritoiminnalle. Vuosittaisessa kokouksessa osuuskunnan jäsenet valitsevat hallituksen, jonka tehtävänä on koordinoida seuraavan vuoden toimintaa ja pitää huoli siitä, että asiat sujuvat.

OSUUSKUNNAN JÄSENYYS

Haluatko tukea Osuuskunta Turun Kirjakahvilaa liittymällä osuuskunnan jäseneksi? Jäseneksi voi hakea kuka vain, joka kannattaa Kirjakahvilan toiminta-ajatusta. Jäseneksi liitytään lunastamalla osuuskunnasta yksi (17 €) tai useampi osuus. Tällä osuudella sinusta tulee osuuskunnan äänivaltainen jäsen ja tuet samalla Kirjakahvilan toimintaa ja kulttuuriohjelmaa. Jokaisella osuuskunnan jäsenellä on vuosikokouksessa osuuksien määrästä riippumatta yksi ääni.

Osuuskunnan jäsenyys ei velvoita aktiivisuuteen, mutta aktiiviset vapaaehtoiset ovat aina tervetulleita! Kirjakahvilan vapaaehtoiseksi voi ryhtyä ja toimintaan osallistua myös liittymättä jäseneksi – osuusmaksuilla vain tuetaan taloudellisesti osuuskunnan toimintaa. Jos haluat ryhtyä jäseneksi, täytä oheinen jäsenyyshakemus. Osuuskunnan hallitus käsittelee kuukausittain hakemukset ja hyväksyy uudet jäsenet. Osuus laskutetaan sen jälkeen. Kiitos tuestasi!

KIRJAKAHVILAN TOIMINTA-AJATUS (ote säännöistä)

Osuuskunta Turun Kirjakahvila on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton osuuskunta. Osuuskunnan toiminnan läpäiseviä periaatteita ovat voittoatavoittelemattomuus, vapaaehtoisuus, avarakatseisuus, syrjimättömyys ja yhteisöllisyys. Osuuskunta mieltää itsensä osaksi toimijoita, jotka edistävät taloudellisesti ja sosiaalisesti tasa-arvoista sekä ekologisesti kestävää yhteiskunnallista todellisuutta. Osuuskunnan toiminnassa tärkeää on myös taiteiden, erityisesti kirjallisuuden, ja omaehtoisen kulttuurin tukeminen ja arvostaminen.

Edellä määriteltyä toiminta-ajatustaan osuuskunta toteuttaa ylläpitämällä kahvilaa ja kirjakauppaa, järjestämällä ja mahdollistamalla monipuolista kulttuuriohjelmaa, osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä tarjoamalla fyysiset puitteet toiminta-ajatuksen mukaisille tapahtumille ja tapaamisille.

Hae jäsenyyttä tästä!