Osuuskunta Turun Kirjakahvilan sääntömääräinen vuosikokous keskiviikkona 23.4.2014 klo 19.00 Turun Kirjakahvilassa, Vanha Suurtori 3

Kahvitarjoilu. Kaikki osuuskunnan jäsenet ja aktiivit tervetulleita!

Esityslista

§1 Kokouksen avaaminen
§2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
§3 Kokouksen toimihenkilöiden valitseminen
§4 Kokouksen esityslistan hyväksyminen
§5 Kauden 2013 toimintakertomuksen esittely
§6 Kauden 2013 tilinpäätöksen esittely
§7 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen
§8 Vastuuvapauden myöntäminen kauden 2013 hallitukselle
§9 Kauden 2013 ylijäämän siirto vararahastoon
§10 Kauden 2014 hallituksen vahvistaminen
§11 Muut esille tulevat asiat
§12 Kokouksen päättäminen