Kirjakahvila tukee Oikeus olla -kansalaisaloitetta. Aloitteella tavoitellaan itsemääräämisoikeuteen perustuvaa translakia, joka kunnioittaa lasten oikeuksia ja Suomea sitovia kansainvälisiä sopimuksia, kuten YK:n Lasten oikeuksien sopimusta ja Euroopan ihmisoikeussopimusta. Aloitteeseen kerätään nimiä 31.5.2021 saakka. Kampanjan nettisivuilta löytyy tarkempia perusteluja, miksi laki on välttämätön, ja aloitteen voi allekirjoittaa kansalaisaloite.fi-sivuilla.