In English below.

Etsimme Kirjakahvilaan vegaanileipuria. Työ jaetaan toisen leipurimme Joakimin kanssa. Tarkemmat työajat ja työn alkamisajankohta ovat sovittavissa, mutta lähtökohtaisesti työn voi aloittaa joko huhtikuun alussa tai sitten vasta syyskuussa, hakijan toiveiden ja mahdollisuuksien mukaan. Yksi tarjolla oleva pesti on myös leipuri-keittiövastaavana toimiminen pelkän kesän ajan. Leipuri-keittiövastaavan lisäksi haemme keikkaleipureita tapahtumiin ja tekemään tuurauksia ja tilauksia, joten kannattaa hakea vaikkei pystyisikään sitoutumaan säännölliseen ja vastuullisempaan työhön.

Leipuri-keittiövastaavan työtehtäviin kuuluu vitriinituotteiden valmistelu, leipominen ja hinnoittelu, tukkutilausten teko (raaka-aineet), menekin seuranta sekä hygieniaomavalvonnasta ja keittiön siisteydestä huolehtiminen. Keittiöalan työkokemuksesta ja koulutuksesta on työssä merkittävää hyötyä, mutta tärkeintä on kokemus vegaanisesta leivonnasta. Myös gluteenittoman leivonnan hallitsemisesta on etua. Keittiön toiminta on leipuri-keittiövastaavan harteilla, joten työ on hyvin vastuullista. Työtehtävissä tarvitaan itseohjautuvuutta, organisointikykyä, ajanhallintaa ja stressinsietokykyä – sekä tietysti yhteistyö- ja kommunikaatiotaitoja muiden kirjisläisten kanssa.

Vakituisen leipuri-keittiövastaavan työ alkaa joko huhtikuun alussa (perehdytys maaliskuussa) tai syyskuun alussa (perehdytys sovitaan myöhemmin). Työtä tehdään itsenäisesti, mutta työtehtävistä ja työajoista sovitaan työparin kanssa. Leipuri-keittiövastaavan työaika on pääsääntöisesti kuusi tuntia päivässä arkipäivisin, ja kokonaistyöaika on 120 tuntia kuussa. Työparin kesken jaettuna työtä on kaksi viikkoa kuussa kummallakin, mutta työntekijät voivat halutessaan myös jakaa töitä keskenään muilla tavoin. Lisätunteja saa esimerkiksi tekemällä leivonnaistilauksia, tapahtumaleipomisia ja cateringia. Leipurin perustuntipalkka on hakuhetkellä 11,76 € ja provisiopalkka erikseen sovittavista tilauksista/cateringista 33 %.

Lähetä hakemuksesi ja mahdolliset tiedustelut osoitteeseen hallitus@kirjakahvila.org viimeistään perjantaina 17.3. Ilmoita hakemuksessasi, haetko vakituista leipuri-keittiövastaavan työtä, kesäajan leipuri-keittiövastaavan työtä vaiko satunnaista keikkatyötä ja milloin olisit halukas aloittamaan.

Turun Kirjakahvila on voittoa tavoittelematon yhteiskunnallinen osuuskunta, joka pyrkii luomaan vaihtoehtoista elintilaa sekä puitteita monimuotoiselle epäkaupalliselle kulttuuritoiminnalle. Miellämme Kirjakahvilan osaksi toimijoita, jotka edistävät taloudellisesti ja sosiaalisesti tasa-arvoista sekä ekologisesti kestävää yhteiskunnallista todellisuutta. Kirjakahvilassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita.

//

We are hiring a vegan baker/kitchen manager. The position will be shared with our other baker Joakim. The precise working hours and starting date are negotiable, but in principle the job can start either at the beginning of April or in September, depending on the applicant’s wishes and possibilities. Another position for offer is working as the baker/kitchen manager just for the summer. In addition to the baker/kitchen manager’s position, we are also looking for substitute bakers and caterers, so it’s worth applying even if you couldn’t commit to a regular position with more responsibilities.

The duties of the baker/kitchen manager include preparing, baking and pricing products; placing wholesale orders to our ingredients suppliers; monitoring sales; and ensuring kitchen hygiene and cleanliness. Experience and training in the kitchen sector will be an important asset, but experience in vegan baking is more essential. Knowledge of gluten-free baking is also an advantage. The baker/kitchen manager is in charge of the whole kitchen, so the job entails plenty of responsibility. The job requires independence, organisation skills, time management and stress tolerance – and of course cooperation and communication skills with other Book Café folks.

The permanent baker/kitchen manager starts either in early April (orientation in March) or early September (orientation to be agreed later). You will work independently, but you will settle the duties and working hours with the other baker. As a general rule, the baker/kitchen manager works six hours a day on weekdays, and the total working time is 120 hours per month. The work is shared between the two bakers for two weeks each, or, if they wish, they can also share the work in other ways. Additional working hours are available by doing orders, catering or baking for Kirjakahvila’s events. The baker’s basic hourly rate at the time of application is €11.76, and a commission rate of 33% for orders/catering, which are to be agreed upon separately.

Please send your application and any enquiries to hallitus@kirjakahvila.org on Friday the 17 of March at the latest. Please mention in your application whether you are looking for a permanent job as a baker/kitchen manager, a summer job as a baker/kitchen manager, or casual baking gigs, and when you would be able to start.

Turku Book Café is a non-profit social cooperative that aims to create space for alternative ways of living and being and a framework for diverse non-commercial cultural activities. We align and affiliate with groups and actors promoting an economically and socially fair and ecologically sustainable social reality. The café follows a safer space policy.