Åbo Akademis Studentkårs (ÅAS) chillkvällar på Åbo Bokcafé erbjuder dig en möjlighet till program utan rusmedel.

Under chillkvällarna kan du träffa och lära känna andra medstuderande. Under en del av kvällarna kommer det att ordnas speciellt program som t.ex. brädspel. Du kan komma med på chilkvällen och delta i programmet eller bara sitta med och ta det lugnt. Många kommer ensamma eller för första gången på chillkväll, du är också välkommen med fastän du inte skulle känna någon som deltar från förut. Man kan delta i hela chillkvällen eller bara i en del av den, oberoende hur länge man tänker vara med är alla välkomna.

Själva chillkvällen är avgiftsfri och öppen för alla studenter, du behöver inte anmäla dig på förhand till kvällen. Under alla chillkvällarna finns alltid personal och styrelsemedlemmar från Kåren på plats. Kåren bjuder på kaffe och te.

Chillkvällarna tar plats på måndagar 29.10, 12.11 och 26.11 klockan 17-19.