Carl Gustav Jung (1875 – 1961) käytti käsitettä individuaatio kuvaamaan ihmisen elämän aikana tapahtuvaa yksilöitymisen prosessia. Mieli on jakautunut kahteen subjektiin, joista toinen on tietoinen ja toinen tiedostamaton. Minä on tietoisuuden keskus mielen pinnalla. Itse on sisäinen säätelevä keskus, joka pyrkii tiedostamattomasta käsin
vaikuttamaan tietoisuuteen.
Olen rohkaistunut tuomaan esille tämän ”individuaatioprosessini” toisen osan näkyville, koska tämä improvisaatioon perustuva matka on edellleen tuottanut minulle suunnatonta iloa. Jos tästä voi olla iloa taikka ajatuksia herättävää energiaa muillekin niin voilá: lämpimästi tervetuloa NELIÖTILOIHIN!!

-Soile Viljanen