Osuuskunta Turun Kirjakahvila tukee kansalaisaloitetta perustulosta. Aloitteen mukaan Suomessa pitäisi ottaa käyttöön ”vähintään nykyisen perusturvan vähimmäisetuuksien suuruinen, kaikille täysi-ikäisille maassa pysyvästi asuville maksettava perustulo. Perustulo pitää toteuttaa siten, ettei se heikennä pieni- tai keskituloisten tuloja tai etuuksia. Vaadimme, että eduskunta ryhtyy perustulon käyttöönottoa koskevan lainsäädännön valmisteluun.”

Perustulo on vastikkeeton tulo, jonka saavat kaikki elämäntilanteesta riippumatta. Tulojen noustessa perustulon tuoma lisä verotetaan asteittain takaisin. Perustulon myötä raha kiertää kansantaloudessa eri tavalla, eikä järjestelmä vaadi merkittävää kulujen kasvua.

Perustulo tekee työnteosta aina taloudellisesti kannattavaa kannustinloukkujen poistuessa. Perustulo parantaa työntekijöiden neuvotteluasemaa, koska se mahdollistaa elämisen ilman pakkoa ottaa vastaan kaikkein huonopalkkaisimpia ja työehdoiltaan huonoimpia töitä. Perustulo ei siis laske palkkatasoa, vaan parantaa työntekijöiden ja työttömien asemaa. Perustulo parantaa osa-aikatyötä tekevien, pätkätyöläisten ja freelancereiden asemaa.

Perustulo vähentää riippuvaisuutta palkkatyöjärjestelmästä. Täten se parantaa mahdollisuuksia esimerkiksi vapaaehtoistyöhön ja erilaisiin yhteiskunnallisiin, yhteisöllisiin ja kulttuurisiin projekteihin ja kokeiluihin.

Perustulo turvaa riittävän toimeentulon kaikissa elämäntilanteissa ja auttaa tulevaisuuden suunnittelussa pahimman taloudellisen epävarmuuden poistuessa. Tällöin on myös turvallisempaa kokeilla uusia ideoita ja esimerkiksi aloittaa uusi työ tai koulutus tai kokeilla yrittäjyyttä tai toimintaa työosuuskunnan jäsenenä.

Perustulo vähentää byrokratiaa ja lisää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja hyvinvointia. Se vähentää köyhyyttä ja parantaa kaikkien yhteiskunnan jäsenten mahdollisuutta hallita omaa elämäänsä. Erityisesti perustulo parantaa yhteiskunnan köyhimpien asemaa, vähentää byrokratiaa ja tekee yhteiskunnasta inhimillisemmän.

Osuuskunta Turun Kirjakahvilan kannalta perustulo parantaa suoraan toimintamme edellytyksiä vähentämällä toimijoidemme elämän taloudellista epävarmuutta ja helpottamalla heidän arkeaan. Tämä vaikuttaa positiivisesti mahdollisuuksiimme pyörittää Kirjakahvilaa, joka on Turussa erittäin tärkeä paikka niin arkisena kahvilana kuin erilaisten tapahtumien pitopaikkana.

Toimenpidealoite perustulosta

Aloiteteksti

Lisätietoa perustulokampanjasta