Jälkikuva-ryhmä esittää: Kirjakahvilassa keskiviikkona 10.3. klo 19 alkaen dokumentaareja musiikista ja identiteettipolitiikasta. Katselussa rotua ja erillisyyden tunnetta käsittelevä Afro-Punk (USA 2003, 66 min.) sekä yleisön päätöksen perusteella joko latinopunkin poliittista historiaa kirjoittava Beyond the Screams (USA 1999, 29 min.) tai feministisen riot grrrl -liikkeen syntyä ja merkitystä valottava Don’t Need You (USA 2006, 40 min.). Elokuvat on puhuttu englanniksi, ei suomenkielistä tekstitystä. Vapaa pääsy!

AFRO-PUNK
James Spooner, USA 2003, 66 min.

Dokumentaari käsittelee nyky-yhdysvaltalaista rotuidentiteettiä erillisyyden, hylätyksi tulemisen tunteen, eksotisoinnin ja yhteisön
löytämisen näkökulmasta. Spooner, itsekin tummaihoinen punkkari, kiersi Yhdysvaltoja järjestäen tukikeikkoja ja tehden samalla yli 80 haastattelua elokuvaa varten. Haastattelupätkien lomassa kuvataan neljän eri puolilla Yhdysvaltoja elävän punkkarin arkea. Keskeisiksi heidän kaksinaista identiteettiään määrittäviksi kysymyksiksi nousevat konfliktitilanteet, jotka syntyvät yhtäältä ainoana värillisenä pääosin valkoisessa musiikkiin perustuvassa alakulttuurissa liikkumisesta ja toimimisesta, toisaalta ainoana punkkarina rotuidentiteettiin perustuvassa kulttuurissa elämisestä. Vaikka haastatellut tulevat erilaisilta alueilta ja he edustavat eri sukupolvia, sukupuolia ja seksuaalisuuksia, heidän tarinansa ovat yllättävän samanlaisia.

Dokumentaari sisältää musiikkinäytteitä mm. yhtyeiltä Bad Brains, Tamar Kali ja Cipher. Haastateltujen joukossa on jäseniä yhtyeistä Fishbone, Dead Kennedys ja TV on the Radio.

Lisätietoa ja trailer:
http://www.afropunk.com/page/afropunk-the-movie

BEYOND THE SCREAMS: A U.S. LATINO HARDCORE PUNK DOCUMENTARY
Martin Sorrondeguy, USA 1999, 29 min.

Yhdysvaltojen punkskenen valkotasapaino järkkyy Martin Sorrondeguyn dokumentaarissa, jossa hän tarkastelee ensimmäisten chicano- ja latinopunkbändien nousua 1970-luvulla ja skenen elpymistä jälleen 1990-luvulla. Sorrondeguy haastaa vallitsevan käsityksen punkrockista homogeenisenä valkoisena alakulttuurina tuomalla yhteen palasia erilaisista historioista ja dokumentoimalla näin ”alakulttuurin alakulttuuria”.

Elokuvassa yhtyeiden jäsenet puhuvat arkielämiensä ja taiteensa poliittisesta luonteesta, espanjaksi laulamisen ja keikoilla yleisön kanssa
keskustelemisen merkityksestä sekä eloonjäämisen ja vastarinnan mekanismeista. Vastarintaan herättävinä tekijöinä dokumentaarissa nousevat esiin mm. latinalaisamerikkalaiset diktatuurit, Yhdysvaltojen taloudellinen pakkovalta ja maahanmuuttajavastaiset toimet. Punkhistoriankirjoituksen valkopesun vastavoimana nämä unohduksiin jääneet tarinat rakentavat kollektiivisen omakuvan taiteesta aktivismina, jolla on kansainvälisiä vaikutuksia.

Sorrondeguy lauloi vuosina 1991-1998 latinopunkin uuteen tulemiseen suuresti vaikuttaneessa Los Crudos -yhtyeessä, jonka hajottua hän perusti queercore-yhtyeen nimeltä Limp Wrist. Yhä levyttävästä ja keikkailevasta Limp Wrististä tuli maailmalla tunnetuin avoimesti homoseksuaalinen hardcorepunkbändi.

Beyond the Screams voitti parhaan debyyttielokuvan palkinnon San Antonion CineFestival-juhlilla vuonna 2001.

Punk Planet -lehteen kirjoittaneen Mimi Nguyenin kriittinen katsaus elokuvaan ja aiheeseen:
http://www.worsethanqueer.com/slander/pp37.html

DON’T NEED YOU: A HERSTORY OF RIOT GRRRL
Kerri Koch, USA 2006, 40 min.

Dokumentaari valottaa feministisen riot grrrl -liikkeen syntyä 1990-luvun Yhdysvalloissa. Liike kehittyi vallankumoukselliseksi ruohonjuuritason oppimis- ja tiedostamisverkostoksi musiikin, kirjoittamisen, aktivismin ja naismyönteisen yhteisöllisyyden kautta. Elokuva koostuu mm. liikkeen alullepanijoiden haastatteluista ja harvinaisesta arkistomateriaalista (kuten alkuperäisistä riotgrrrl-zineistä, lennäkeistä ja valokuvista). Mukana on myös taltiointeja Bikini Killin, Heavens to Betsyn ja Bratmobilen kaltaisten pioneeribändien keikoilta.

Lisätietoa ja trailer:
http://www.cinemapolitica.org/node/611