Keskustelutilaisuus Maahanmuuttopoliittinen sanasto -kirjan pohjalta torstaina 14.4. klo 19.Vieraana maahanmuuttopolitiikkaan perehtynyt tutkija ja Vapaa liikkuvuus -verkoston aktiivi Markus Himanen, joka on kirjoittanut kirjan yhdessä Jukka Könösen kanssa.

Missä rajat kulkevat, ja kuka niitä vartioi?

Maahanmuuttokeskustelua leimaavat pelko ja uhkakuvien korostaminen. Uhkakuvissa valtavat siirtolaismassat vyöryvät Eurooppaan ja Suomeen ja rapauttavat yhteiskuntajärjestelmän, aiheuttavat sosiaalisia ongelmia ja tuovat mukanaan kielteisiä kulttuurisia arvoja ja tapoja. Tällaisten uhkakuvien avulla oikeutetaan rajavalvonnan tiukentaminen, turvapaikanhakijoiden elämän vaikeuttaminen esimerkiksi heidän
toimeentulotukeaan leikkaamalla ja oleskelulupien sitominen työpaikkaan.

Kuva: like.fi

Markus Himasen ja Jukka Könösen kirjoittamassa Maahanmuuttopoliittinen sanasto -kirjassa (Into 2010) otetaan etäisyyttä tällaiseen pelon lietsontaan ja ongelmien korostamiseen. Sen sijaan kirjan lähtökohtana on siirtolaisten liike ja oikeus siihen. Siirtolaiset liikkuvat rajojen yli etsiessään toimeentuloa, turvaa, rakkautta ja mitä milloinkin – niin kuin ihmiset ovat aina tehneet. Tästä näkökulmasta jaottelu pakolaisuuteen ja siirtolaisuuteen on perusteeton, sillä molemmissa on kyse jonkin paremman tavoittelusta, ihmisten aktiivisesta ponnistelusta tyydyttävien elinehtojen saavuttamiseksi. Siirtolaisten liike kuitenkin kohtaa moninaisissa pisteissä sijaitsevat rajat ja oleskelulupien viidakon. Niillä siirtolaiset jaotellaan muun muassa toivottuihin ja ei-toivottuihin riippuen siitä, missä määrin minkäkinlaiselle työvoimalle on tarvetta, ja oikeasti hädänalaisiin ja ”turvapaikkaprosessin väärinkäyttäjiin” riippuen pitkälti siitä, missä määrin turvapaikkahakemuksen käsittelyyn on paneuduttu, ei niinkään hakijan hädänalaisuudesta.

Kirjan keskeinen viesti on, ettei siirtolaisten liikettä ja heidänkohtaamaansa kontrollia voi ymmärtää ottamatta huomioon yleisiä talouden ja hallinnan kehityskulkuja ja niihin liittyviä yhteiskunnallisia ristiriitoja. Oikeudelliselta asemaltaan epävakaiden siirtolaisten elämässä ilmenee niin työn ja pääoman välinen ristiriita kuin yleisen turvallisuuden nimissä harjoitettu mielivaltainen kontrolli. Kirjassa käsitellään 50 maahanmuuttopoliittista käsitettä yllä kuvatusta liikkeen ja sen sääntelyn näkökulmasta. Kirjakahvilan keskustelussa näiden käsitteiden avulla avataan Suomen maahanmuuttopolitiikan nykytilaa.