”Minusta vegaanikahvila on oikein hyvä keskustelupaikka tällaiselle aiheelle.”
– Erika Ruonakoski


Keskiviikkona 16. marraskuuta Turkuun ja Kirjakahvilaan saapuu helsinkiläinen filosofi Erika Ruonakoski, joka tunnetaan paitsi ihmisen ja eläimen suhdetta käsittelevistä artikkeleistaan myös uusista Simone de Beauvoir -suomennoksista. Hänen tuoreen väitöskirjansa Eläimen tuttuus ja vieraus (Tutkijaliitto 2011) keskiössä on kysymys siitä, miten toislajiset eläimet ilmenevät ihmisen havaintokokemuksessa. Kirjassa argumentoidaan, että inhimillinen olemassaolo kietoutuu toislajisten eläinten olemassaoloon neljällä alueella: empaattisissa aistimuksissa, vastavuoroisessa kommunikaatiossa, kokemuksessa ympäröivästä maailmasta ja itsemäärittelyssä. Siinä missä eläinoikeusfilosofia on tavallisesti nojannut analyyttisen filosofian kysymyksenasetteluihin, Ruonakosken kirja antaa toisenlaista perspektiiviä ihmisen ja toislajisten eläinten suhteen tarkasteluun.

 

Kirja on myynnissä Kirjakahvilassa. Keskustelutilaisuus alkaa klo 19. Tervetuloa!