(suomeksi alla)

FOLIA DE REIS IN FAVELA. There are more than 700 favelas (slums) in Rio de Janeiro. In these impoverished communities live roughly 2 million people, nearly 25-30% of the entire population of the city. Favela is often portrayed by Brazilian and international media as a dangerous, violent, crime ridden hellhole controlled by ungodly triumvirate of powerful narco cartels, corrupt government officials and brutal law enforcement. According to Brazilian Federal Police only 2% of favela denizens are involved in drug traffic. The overwhelming majority of those who live in favelas are honest, hardworking, law-abiding citizens trying to make ends meet. They are ordinary Brazilian folks living in extraordinary circumstances. Their story often gets neglected and ignored. These photos were taken during celebration of Folia de Reis in favela Santa Marta which commemorates the visit of the Magi to the Christ Child, also known in Christianity as Three Kings Day. The festivity is prepared and performed by and for favela people and rarely is seen by outsiders. Folia de Reis enacts the “pilgrimage” of Three Wise Men searching for baby Jesus, where pilgrims are local musicians and the clowns in scary masks portray abominable soldiers of the King Herod. This old tradition long cherished and kept alive in poor communities of Rio de Janeiro celebrates not only creative spirit of common people, but also demonstrates their unyielding resolve and refusal to surrender to the hardships and deprivations of everyday life.

FOLIA DE REIS FAVELASSA. Rio de Janeirossa on yli 700 favelaa eli slummia. Näissä köyhissä yhteisöissä elää noin 2 miljoonaa ihmistä, lähes 25-30% koko kaupungin asukkaista. Faveloita kuvataan brasilialaisessa ja kansainvälisessä mediassa usein vaarallisiksi, väkivaltaisiksi ja rikollisuutta täynnä oleviksi helvetin esikartanoiksi, joita hallitsevat voimakkaiden huumekartellien, korruptoituneiden hallintovirkamiesten ja brutaalien poliisivoimien epäpyhä liitto.

Brasilian liittovaltion poliisin mukaan ainoastaan 2% faveloiden asukkaista on tekemisissä huumekaupan kanssa. Ylivoimainen enemmistö faveloissa asuvista ihmisistä on rehellisiä, työtätekeviä ja lainkuuliaisia kansalaisia, jotka yrittävät hankkia elantonsa jotenkin. He ovat tavallisia brasilialaisia, jotka asuvat poikkeuksellisissa olosuhteissa. Heidän tarinansa jää usein vaille huomiota. Nämä valokuvat otettiin Folia de Reisin juhlinnan aikana Santa Martan favelassa, jossa kunnioitetaan kolmen viisaan miehen tai kuninkaan vierailua Jeesus-lapsen luona, muualla kristillisessä maailmassa tämä tunnetaan myös loppiaisena. Juhlallisuudet ovat favelan ihmisten suunnittelemia ja esittämiä toisille favelalaisille, ja ulkopuoliset harvoin pääsevät sitä näkemään. Folia de Reisissä esitetään kolmen viisaan miehen ”pyhiinvaellus” etsimään Jeesus-lasta. Siinä pyhiinvaeltajat ovat paikallisia muusikoita ja pelottaviin naamioihin pukeutuneet klovnit esittävät kuningas Herodeksen kauhistuttavia sotilaita. Tämä vanha perinne, jota on pidetty pitkään hengissä Rio de Janeiron köyhissä yhteisöissä, juhlistaa paitsi tavallisten ihmisten luovuutta, myös kertoo heidän peräänantamattomuudestaan ja siitä, miten he kieltäytyvät alistumasta jokapäiväisen elämän puutteen ja vaikeuksien alle.