Rauha Lahtisen näyttely Mieli koostuu 2021—2023 tehdyistä töistä, joista suurin osa käsittelee mielenterveysongelmia. ”Maalaaminen on tapa ilmaista vaikeita tunteita ja olotiloja, joita ei sanoin ei pysty kuvaamaan. Olen usein tehnyt tauluja eri olotiloista ennen kuin ymmärsin, mitä ne ovat, ja vasta jälkikäteen löytänyt oikean termin sille tunteelle tai ololle. On myös vaikea kuvailla tiettyjä olotiloja, ja uskon, että taulu voi välittää ainakin osan tuota tunnetta sen katsojille.”