Kirjakahvila osallistuu palvelualojen lakkoon pitämällä ovet suljettuina torstaina 1.2. | The Book Café joins the political strikes by trade unions by keeping our doors closed on Thursday 1 February.

HUOM.! | NB!
Lakosta huolimatta klo 18.00 kokoontuva Me and White Supremacy -lukupiiri ja klo 19.30 alkava Solidarity Minded -kollektiivin lyhäri-ilta toteutuvat suunnitellusti. | Despite the strike, the reading circle at 18.00 and the short film night from 19.30 onwards take place as planned.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry on päättänyt laajoista lakoista helmikuun alussa. Torstaina 1.2. lakossa on Suomen suurimmat kauppaketjut, lukuisia hotelleja ja ravintoloita, liikenneasemia sekä kiinteistö- ja siivouspalvelualan yrityksiä.

Lakkoihin lähdetään hallituksen mittavien työelämäheikennyksien vuoksi.

Hallitus pyrkii muun muassa:

• kaventamaan lakko-oikeutta
• heikentämään irtisanomissuojaa
• poistamaan ensimmäisen sairauspoissaolopäivän palkallisuuden
• helpottamaan määräaikaisten työsopimusten ketjuttamista
• leikkaamaan sosiaaliturvasta (esim. työttömyysturva, asumistuki)
• pakottamaan vientivetoisen työmarkkinamallin, joka ajaisi naisvaltaiset alat ikuiseen palkkakuoppaan, kun mitkään palkankorotukset eivät saisi ylittää vientialojen maksimia

Lakoista ja muista työtaistelutoimista ajalle 31.1.–2.2. ovat ilmoittaneet myös ainakin julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT, ilmailualan unioni IAU, Suomen liikennelentäjät SLL, merimiesunioni SMU, Paperiliitto, posti- ja logistiikka-alan unioni PAU, Rakennusliitto, Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL, Sähköliitto, Teollisuusliitto, rautatiealan unioni RAU sekä ammattiliitto PRO.

Vaikutukset ulottuvat ainakin Turun bussiliikenteeseen, josta merkittävä osa pysähtyy perjantain 2.2. ajaksi.