Joskus törmätään rajapintoihin, joissa osa ilmiöistä tai ominaisuuksista muuttuu yhtäkkisesti. Matematiikassa tunnetaan epäjatkuva muuttuja. Epäjatkuvuuksia esiintyy materiaaliopissa, geologiassa, kirjallisuudessa ja keskustelussa. Käsite voi myös viitata siihen hetkeen, kun jokin vanha päättyy ja uusi alkaa. Tämä näyttely pyrkii kuvaamaan epäjatkuvuutta valokuvan keinoin.

Ibland kan man stöta på gränssnitt där fenomen eller egenskap plötsligt ändrar sig. I matematik finns det diskontinuerliga funktioner. Både i materiallära, geologi, litteratur, och samtal finns det diskontinuerligheter. Begreppet kan även referera till tidpunkten, då något gammalt slutar och nytt börjar. Denna utställning försöker att skildra diskontinuerligheter av fotografisk synpunkt.

Sometimes we come across an interface where phenomena or features abruptly change. In mathematics we have discontinuing functions. We can also find discontintinuities in materials, geology, literature, and conversation. The concept can also refer to a time when something old fades away and something new emerges. This exhibition seeks to describe discontinuity with photographs.

Markku Salosen valokuvanäyttely Epäjatkuvuuksia on nähtävissä Kirjakahvilan eteiskabinetissa lokakuun 2019 ajan.