Degrowthista ja kasvuttomasta taloudesta on puhuttu jo jonkin aikaa. Tässä lukupiirissä on tarkoitus perehtyä degrowth-ajattelun perusteisiin ja pohtia samalla, onko sieltä löydettävissä aineksia ekologisen ja oikeudenmukaisen talouden pohjaksi. Miten degrowth-ajattelua pitäisi terävöittää? Mitä pitäisi kritisoida ja mitä uutta meidän pitäisi rakentaa? Kuinka hyvinvointia luodaan yhteiskunnassa, joka ei perustu kasvuun?

Lukupiiri järjestetään Turun Kirjakahvilassa osoitteessa Brinkkalan sisäpiha, Vanha Suurtori 3. Kokoontumiset ovat tiistaina 19.2., keskiviikkona 6.3. ja tiistaina 19.3. klo 17–19.

Lukemiston saa ostaa Kirjakahvilasta edulliseen omakustannushintaan. Kaikki aineisto on myös saatavissa sähköisessä muodossa (linkit tekstin lopussa).

Lisätietoa: karel (piste) keiramo (at ) kirjakahvila (piste) org

Tervetuloa mukaan!
————————

1. kokoontuminen ti 19.2.2013 klo 17.00 // Johdatusta degrowth-ajatteluun

– Antti Alaja (2011): ”Liike”. Teoksessa Antti Alaja (toim.): Mikä ihmeen degrowth? Johdatus kasvukritiikin uuteen aaltoon. Kalevi Sorsa Säätiö. 13-23.
– Antti Alaja (2011): ”Ajattelijat”. Teoksessa Antti Alaja (toim.): Mikä ihmeen degrowth? Johdatus kasvukritiikin uuteen aaltoon. Kalevi Sorsa Säätiö. 25-42.

2. kokoontuminen ke 6.3.2013 klo 17.00 // Onko kasvusta syntipukiksi?

– Alexis J. Passadakis & Matthias Schmelzer: ”12 tietä oikeudenmukaisempaan talouteen kasvun tuolla puolen”. Peruste #1/2012. 46-55.
– Teppo Eskelinen: ”Kasvun anatomia”. Peruste #1/2012. 32-45.

3. kokoontuminen ti 19.3.2013 klo 17.00 // Hyvinvoinnin tuottaminen

– Timo Järvensivu, Paavo Järvensivu, Tiina Schmidt & Petri Palmu (2012): ”Työ ekologisesti ja sosiaalisesti kestävässä tulevaisuudessa”. Teoksessa Tuula Helne ja Tiina Silvasti (toim.): Yhteyksien kirja. Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin polulla. Kela. 104-112.
– Maria Joutsenvirta ja Timo Järvensivu (2012): ”Sosiaalista vaurautta ja elinvoimaista hyvinvointia kansalaisten ja yhteisöjen ehdoilla”. Teoksessa Tuula Helne ja Tiina Silvasti (toim.): Yhteyksien kirja. Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin polulla. Kela. 173-184.
– Ruby van der Wekken (2011): ”Aika(a) pankkiin : kohti solidaarisuustaloutta”. www.stadinaikapankki.wordpress.com/stadin-aikapankin-toiminnasta/aikaa-pankkiin-kohti-solidaarisuustaloutta

Tekstit verkossa:

Ti 19.2.
www.sorsafoundation.fi/files/2012/07/KSS_Degrowth_web.pdf

Ke 6.3.
www.vasemmistofoorumi.fi/wp-content/uploads/2012/11/nakokulma.pdf
www.vasemmistofoorumi.fi/wp-content/uploads/2012/11/eskelinen.pdf

Ti 19.3.
helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/37654/YhteyksienKirja.pdf?sequence=1
www.stadinaikapankki.wordpress.com/stadin-aikapankin-toiminnasta/aikaa-pankkiin-kohti-solidaarisuustaloutta