Miltä näyttäisi aidosti ekologisesti kestävä ja sosiaalisesti oikeudenmukainen yhteiskunta, ja miten sellainen luodaan? Keskustelutilaisuudessa vieraana Marko Ulvila, joka on kirjoittanut kirjan Vihreä uusjako. Fossiilikapitalismista vapauteen (Like 2010) yhdessä Jarna Pasasen kanssa. Tilaisuus alkaa klo 18.30.

Kuva: like.fi

Pohjapiirros punavihreälle yhteiskunnalle

Punavihreydestä on puhuttu viime vuosina paljon, mutta systemaattisista esitystä punavihreästä aatteesta ei ole tehty. Marko Ulvilan ja Jarna
Pasasen kirjoittama Vihreä uusjako. Fossiilikapitalismista vapauteen (Like 2010) on luotu paikkaamaan tätä aukkoa. Yhdistelemällä vihreän ja
vasemmistolaisen ajattelun parhaita puolia siinä hahmotellaan yhteiskuntaa, joka on sekä ekologisesti kestävä että sosiaalisesti oikeudenmukainen. Kirjassa ei jähmetytä reaalipolitiikan reunaehtoihin muttei myöskään karata kaukaisiin utopioihin, vaan siinä esitetyt visiot pohjaavat tähän hetkeen – ymmärrykseen niin nykyisen yhteiskuntajärjestelmän ongelmista kuin orastavista vaihtoehdoistakin.

Ulvila ja Pasanen kutsuvat nykyistä yhteiskuntajärjestelmää fossiilikapitalismiksi, koska sitä luonnehtii riippuvuus fossiilisista polttoaineista, hierarkkinen valtajärjestelmä ja yksityisen omistuksen keskeinen asema. Nykyjärjestelmä on kuitenkin kriisissä luonnon saastumisen ja köyhtymisen, fossiilisten polttoaineiden hupenemisen ja finanssitalouden epävakauden vuoksi. Kestävämmän ja oikeudenmukaisemman tulevaisuuden rakentaminen vaatii pikaisia toimia, joihin kuuluvat muun muassa talouskasvun pakosta irrottautuminen, työajan lyhentäminen, progressiivisen verotuksen laajentaminen, hierarkkisen päätöksentekojärjestelmän korvaaminen kansanvaltaisemmilla rakenteilla, energian luksuskäytön ja ympäristöä pilaavien toimien tuntuva verottaminen, perusturvan korottaminen, yritysten koon supistaminen sekä julkisen talouden ja sosiaalisen yritystoiminnan suosiminen. Vihreän uusjaon ideana on, että köyhät saavat lisää vaikutusvaltaa ja taatumman toimeentulon, kun taas rikkaan eliitin ylikuluttava elämäntyyli pistetään kuriin ja heidän kohtuutonta valtaansa rajoitetaan. Edistettäviä arvoja ovat yhteisöllisyys, kohtuullisuus ja tasa-arvoisuus. Arvomuutoksen ohella tarvitaan rakenteellisia uudistuksia ja niiden saavuttamiseksi poliittista kamppailua eri areenoilla.