Skannaus_web

”Leikkien, kokeillen ja vitsaillen vakavista aiheista.

Maalaaminen ja piirtäminen erilaisine materiaaleineen ovat muodostuneet työskentelylleni kantaviksi tekniikoiksi. Samalla lailla kuin tutkin teosteni aiheita, tutkin materiaalin ominaisuuksia.

Teoksieni keskiössä on ihminen. Pohdin ihmisenä olemisen kysymyksiä; muistia, käyttäytymistä, itsenä ja toisena olemista. Teosten aiheet syntyvät yleensä itseni sekä muiden kanssa käytyjen keskustelujen kautta.

Näyttelyssä on nähtävillä kollaaseja, jotka on rakennettu löydetyistä sekä kirpputoreilta hankituista materiaaleista. Esillä olevat piirrokset ovat luonnoskirjojeni sivuja. Luonnoskirjojen teokset ovat valmistuneet viimeisen vuoden aikana vaihtelevissa ympäristöissä ja erilaisista lähtökohdista.

Näyttelyn kantavina teemoina toimivat mielenmaisemat, koettu, jaettu, oleva ja tuleva.”

Jani Lamminmäki on ensimmäisen vuoden kuvataideopiskelija Turun Taideakatemiassa.

Yhteystiedot: jani.lamminmaki[at]hotmail.com